'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- xiyu99 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> xiyu99 个人专辑

    模糊检索
xiyu99 个人专辑 清风细雨的行摄空间

xiyu99
-普通会员-
---------------------------------------------------
生活中并不缺少美,
而缺少的是发现。
只要我们有一颗能感受美的心,
拿起手中的相机,你就一定会扑捉到。


---------------------------------------------------
注册日期:2009/11/9 12:32:19
来自  :吉林通化
从事工作:教师
OICQ:452922658
MSN:
常用器材:尼康D90
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被3528次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
xiyu99 在车坛影协收录共有 79 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
魔界
2013/1/31 10:45:05
记忆
2012/7/19 8:49:00

2012/7/8 16:48:35

2012/7/8 16:40:22
查看: 336 评论: 9 查看: 444 评论: 10 查看: 349 评论: 11 查看: 402 评论: 12
五月----端阳节
2012/6/23 7:39:33
桃花朵朵开
2012/5/16 18:42:33
水墨丹青----画松岭
2011/12/1 19:54:47
开饭喽......
2011/11/24 20:03:40
查看: 319 评论: 5 查看: 345 评论: 7 查看: 450 评论: 13 查看: 369 评论: 4
 
xiyu99 共有 17 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
魔界
2013/1/31 10:45:05
记忆
2012/7/19 8:49:00

2012/7/8 16:48:35

2012/7/8 16:40:22
查看: 336 评论: 9 查看: 444 评论: 10 查看: 349 评论: 11 查看: 402 评论: 12
 
xiyu99 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
1-31 10:45 欣赏佳作。
7-19 13:09 精彩拍摄!佳作欣赏!问好老师!
7-19 13:09 http://trade.taobao.
7-19 12:53 精彩佳作,非常漂亮,问好老师!!!
7-19 11:28 拍的精彩!!好表现!欣赏!问好老师!!!
7-19 11:27 拍的精彩!!好表现!欣赏!问好老师!!!
7-9 12:27 精彩拍滠,佳片欣赏问好!
7-9 12:27 精彩拍滠,佳片欣赏问好!
7-9 12:26 精彩拍滠,佳片欣赏问好!
7-9 12:26 精彩拍滠,佳片欣赏问好!
xiyu99 论坛发言0条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
页面执行时间:112.305毫秒