'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- DAIYONG 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> DAIYONG 个人专辑

    模糊检索
DAIYONG 个人专辑

DAIYONG
-普通会员-
---------------------------------------------------
      用户没有输入个人描述,请尽快编辑个人信息。进入首页,点击修改个人信息。
---------------------------------------------------
注册日期:2004/10/20 10:28:55
来自  :上海
从事工作:自由职业
OICQ:
MSN:
常用器材:Nikon F60 ,Canon 5D Mark 2
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被2933次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
DAIYONG 在车坛影协收录共有 19 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
乌镇【四】
2006/1/13 9:21:13
乌镇【三】
2006/1/12 10:15:48
乌镇【二】
2006/1/12 10:13:30
乌镇【一】
2006/1/12 10:09:30
查看: 552 评论: 0 查看: 554 评论: 0 查看: 687 评论: 0 查看: 564 评论: 0
也色黄山
2005/12/28 15:11:09
海狮的天地
2004/11/24 19:19:23
南非海景
2004/11/22 18:34:37
人生七十
2004/11/17 12:30:08
查看: 617 评论: 0 查看: 763 评论: 0 查看: 900 评论: 2 查看: 819 评论: 0
 
DAIYONG 共有 5 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
乌镇【二】
2006/1/12 10:13:30
南非海景
2004/11/22 18:34:37
小画迷(三)
2004/11/6 17:43:00
惠远寺的小僧人
2004/10/22 11:56:09
查看: 687 评论: 0 查看: 900 评论: 2 查看: 737 评论: 0 查看: 906 评论: 0
 
DAIYONG 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
11-21 18:18 喜欢。
11-16 16:43 OK!!!!!!
11-16 16:41 好感觉!
11-14 08:22 有意思。
11-14 08:14 +3
11-14 08:07 难得。
10-28 16:25 是“绿州卫士”吧。
1-5 16:23 手气不错。漂亮。
6-11 16:14 有感觉!
3-9 08:35 秀秀:您好!!!!!!!!!!!!!!!
DAIYONG 论坛发言1条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
12-14 18:02 上不了片片啦???
页面执行时间:156.250毫秒