'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- FZNL 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> FZNL 个人专辑

    模糊检索
FZNL 个人专辑

FZNL
-黄金会员-
---------------------------------------------------
“青青翠竹皆是法身,郁郁黄花无非般若”
---------------------------------------------------
注册日期:2005/5/9 19:39:05
来自  :福州
从事工作:工程设计
OICQ:
MSN:
常用器材:Nikon D500,D700
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被8989次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
海风阵阵:您好!请问您拍太阳鸟用什么镜头?
平遥抒雪:拜年了!
荷风侠:《梁祝》(3)已上传请多多赐教。
FZNL 在车坛影协收录共有 368 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
温莎城堡
2018/7/19 20:46:22
小河荡舟
2018/7/19 20:38:00
琥珀堡
2018/3/15 18:26:09
泰姬陵清真寺
2018/3/11 21:20:43
查看: 64 评论: 4 查看: 46 评论: 0 查看: 75 评论: 0 查看: 72 评论: 1
泰姬陵
2018/3/11 21:06:50
黄山雪淞
2017/12/20 21:21:30
黄山东海
2017/12/18 20:43:36
雪后黄山
2017/12/18 20:21:50
查看: 109 评论: 6 查看: 120 评论: 1 查看: 72 评论: 2 查看: 136 评论: 4
 
FZNL 共有 176 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
温莎城堡
2018/7/19 20:46:22
小河荡舟
2018/7/19 20:38:00
泰姬陵
2018/3/11 21:06:50
黄山雪淞
2017/12/20 21:21:30
查看: 64 评论: 4 查看: 46 评论: 0 查看: 109 评论: 6 查看: 120 评论: 1
 
FZNL 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
9-12 21:43 是长汀老城吗?我的老家~~
11-24 15:26 精彩
11-23 21:25 精彩,清晰。
4-17 00:00 OK
4-7 22:31 OK~
2-22 23:50 0k
2-19 22:29 ok
2-18 22:08 good
2-18 22:04 ok
2-18 21:25 缇庡搲
FZNL 论坛发言2条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
5-14 00:28 谢谢!为什么BMP格式图片有1MB多?
5-13 21:58 为什么上传图片KB变小?
页面执行时间:187.500毫秒