'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- alanmeng 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> alanmeng 个人专辑

    模糊检索
alanmeng 个人专辑

alanmeng
-白银会员-
---------------------------------------------------
做人要知足,做事要知不足,拍片
---------------------------------------------------
注册日期:2005/8/26 0:02:37
来自  :天津
从事工作:新闻
OICQ:2500707
MSN:
常用器材:D70
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被3239次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
alanmeng 在车坛影协收录共有 13 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
青春无极限(2)
2005/10/18 23:32:04
青春无极限(1)
2005/10/10 23:02:34
静夏的梦
2005/9/9 10:27:09
小小环球
2005/9/9 10:25:28
查看: 839 评论: 1 查看: 893 评论: 2 查看: 910 评论: 2 查看: 909 评论: 0

2005/8/29 21:24:02
无题
2005/8/29 21:18:31
坝上残雪
2005/8/29 21:09:41
童年趣事
2005/8/28 20:20:42
查看: 742 评论: 1 查看: 603 评论: 0 查看: 701 评论: 0 查看: 1088 评论: 1
 
alanmeng 共有 6 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
青春无极限(2)
2005/10/18 23:32:04
青春无极限(1)
2005/10/10 23:02:34
静夏的梦
2005/9/9 10:27:09
小小环球
2005/9/9 10:25:28
查看: 839 评论: 1 查看: 893 评论: 2 查看: 910 评论: 2 查看: 909 评论: 0
 
alanmeng 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
10-18 23:24 感谢您的回复支持,晚了见谅。
9-15 11:08 好景致。学习。
9-14 11:55 感谢您的鼓励。
9-9 12:32 不错,意境美,色彩棒。学习。
8-28 20:07 生动感人。不错。
8-28 20:05 精彩。
8-28 20:04 又见泡版大作,色调层次把握得好,学习。
8-26 22:31 精彩,自然的魅力。
8-26 22:12 多谢老兄,多交流。
8-26 21:49 多谢老师,好的,记下了。
alanmeng 论坛发言1条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
8-26 22:18 等等看
页面执行时间:148.438毫秒