'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- bzl_1 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> bzl_1 个人专辑

    模糊检索
bzl_1 个人专辑

bzl_1
-普通会员-
---------------------------------------------------
宾自励1970年参加工作,大学文化.
---------------------------------------------------
注册日期:2005/8/1 16:06:45
来自  :湖南省长沙市
从事工作:公务员
OICQ:
MSN:
常用器材:尼康d70s数码相机
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被2822次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
bzl_1 在车坛影协收录共有 119 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
五彩滩
2007/1/25 18:52:45
巴音布鲁克湿地
2007/1/25 18:49:03
克拉玛依
2007/1/25 18:36:59
天山
2007/1/25 18:24:23
查看: 610 评论: 3 查看: 464 评论: 0 查看: 586 评论: 1 查看: 512 评论: 0
最后的辉煌2
2005/11/4 10:35:33
最后的辉煌1
2005/11/4 10:26:22
小荷4
2005/10/17 10:54:03
小荷3
2005/10/17 10:52:06
查看: 661 评论: 0 查看: 599 评论: 0 查看: 663 评论: 0 查看: 623 评论: 0
 
bzl_1 共有 27 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
五彩滩
2007/1/25 18:52:45
晨4
2005/10/10 20:14:43
晨1
2005/10/8 18:06:12
交流
2005/9/27 16:34:04
查看: 610 评论: 3 查看: 607 评论: 0 查看: 701 评论: 0 查看: 655 评论: 1
 
bzl_1 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
1-26 12:56 学习
1-26 12:17 好.有创意.
8-29 11:02 谢谢陈老师的指点.
8-28 11:10 这确实是凸透镜中真实情况.
8-27 11:02 谢林老师指点.
8-23 17:32 谢步影老师鼓励
8-19 10:08 谢谢鼓励
8-15 23:29 谢谢指点,我原想用绿叶衬托古老,弄巧成拙
8-15 22:48 比7月发的色彩,影调更好了。向你学习。
8-13 19:50 好光影
bzl_1 论坛发言0条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
页面执行时间:78.125毫秒