'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- qdqd 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> qdqd 个人专辑

    模糊检索
qdqd 个人专辑

qdqd
-黄金会员-
---------------------------------------------------
英文名Liana Lo

喜歡旅遊.攝影

---------------------------------------------------
注册日期:2005/1/17 12:39:34
来自  :澳門
从事工作:文職
OICQ:
MSN:
常用器材:Nikon D90
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被5735次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
紫竹影:你好
qdqd 在车坛影协收录共有 310 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
與猴嬉戲
2009/1/4 15:33:50
水中佛
2009/1/3 23:40:26
尼泊爾人物-30
2008/12/27 10:52:16
尼泊爾人物-29
2008/12/26 23:37:05
查看: 568 评论: 8 查看: 544 评论: 2 查看: 496 评论: 3 查看: 495 评论: 2
尼泊爾人物-28
2008/12/26 17:31:02
尼泊爾人物-27
2008/12/25 16:50:14
尼泊爾人物-26
2008/12/25 0:32:11
尼泊爾人物-25
2008/12/24 17:54:22
查看: 508 评论: 6 查看: 478 评论: 2 查看: 540 评论: 2 查看: 481 评论: 2
 
qdqd 共有 133 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
與猴嬉戲
2009/1/4 15:33:50
尼泊爾人物-28
2008/12/26 17:31:02
尼泊爾人物-17
2008/12/22 19:48:11
尼泊爾人物-15
2008/12/22 13:57:52
查看: 568 评论: 8 查看: 508 评论: 6 查看: 687 评论: 4 查看: 641 评论: 8
 
qdqd 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
12-24 10:51 回1楼:祝大家聖誕快樂!
12-23 22:55 精彩!
12-21 23:42 謝謝各位欣賞!
11-26 23:02 ъ╃!
11-10 23:03 光 色 美!
11-5 23:35 光影很美!
11-5 23:13 美呀!
11-4 09:59 !
11-2 00:00 欣賞!
11-1 11:05 精彩!
qdqd 论坛发言3条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
5-16 14:16 熱烈祝賀M小丙.......
3-1 16:35 刪相
3-1 13:03 請代更改題名
页面执行时间:164.063毫秒