'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 光影痴人 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 光影痴人 个人专辑

    模糊检索
光影痴人 个人专辑

光影痴人
-黄金会员-
---------------------------------------------------
真名:龚普林  网名:光影痴人  中国石化摄影家协会会员
本人长期在企业从事管理工作,但喜欢摄影.现在退线了,因而拿起相机,做点自己喜欢的事.

---------------------------------------------------
注册日期:2013/1/25 14:42:38
来自  :湖南岳阳
从事工作:管理
OICQ:929632001
MSN:
常用器材:佳能
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被9437次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
光影痴人 在车坛影协收录共有 1717 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
林中晨雾
2019/3/25 11:14:53
雪地之舟
2019/3/25 10:03:35
晨曦
2019/3/24 10:48:36
拂晓红云
2019/3/24 10:28:44
查看: 21 评论: 2 查看: 27 评论: 1 查看: 22 评论: 1 查看: 11 评论: 0
晨韵
2019/3/24 10:04:00
晨曦
2019/3/23 11:29:36
晨摄
2019/3/23 10:45:58
拂晓红云
2019/3/23 9:17:03
查看: 37 评论: 4 查看: 43 评论: 4 查看: 20 评论: 0 查看: 37 评论: 4
 
光影痴人 共有 463 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
晨韵
2019/3/24 10:04:00
晨曦
2019/3/23 11:29:36
拂晓红云
2019/3/23 9:17:03
拂晓时分
2019/3/22 14:14:07
查看: 37 评论: 4 查看: 43 评论: 4 查看: 37 评论: 4 查看: 51 评论: 7
 
光影痴人 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
7-24 10:07 回1楼:谢谢!
7-24 10:07 回2楼:谢谢!
7-24 10:07 回3楼:谢谢!
1-9 08:39 漂亮!
1-4 14:07 好!
12-30 11:24 欣赏佳作!
10-30 15:01 精彩1111111
10-18 08:28 精彩!
7-18 08:36 精彩!
5-27 19:45 漂亮!
光影痴人 论坛发言0条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
页面执行时间:226.563毫秒