'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 荷塘 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 荷塘 个人专辑

    模糊检索
荷塘 个人专辑 柳色青青一树新, 轻烟淡淡碧溪春。懒与桃李争颜色, 闲依东风弄舞裙。

荷塘
-黄金会员-
---------------------------------------------------
       中国摄影家协会会员
       中国民俗摄影家协会会员
       湖南省娄底市政协委员
       娄底市摄影家协会副主席  
       娄底市老摄影家协会副主席 
       湖南省摄影家协会会员
       荣获《中国摄影》在线中国摄影师称号

---------------------------------------------------
注册日期:2006/7/28 0:14:36
来自  :湖南省
从事工作:
OICQ:NO
MSN:
常用器材:佳能
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被16526次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
艳子:给老师拜个晚年,祝老师龙年吉祥,阖家欢乐,万
阿宏:新年好!
(老玉米):给老师拜年了!
水墨樱花:老师好!!
BX山行:荷塘老师好
荷塘 在车坛影协收录共有 211 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
古镇浮桥
2018/6/20 9:12:20
古镇印象
2018/6/20 1:34:57
古镇打渔人
2018/6/19 18:34:54
古宅记事
2018/6/19 17:05:31
查看: 60 评论: 17 查看: 48 评论: 12 查看: 41 评论: 9 查看: 61 评论: 14
天子山风云
2018/6/19 16:09:09
小巷悠悠
2018/6/19 10:56:52
古村记忆
2018/6/18 17:34:07
日落而息
2018/6/17 16:14:59
查看: 31 评论: 7 查看: 72 评论: 21 查看: 63 评论: 12 查看: 70 评论: 14
 
荷塘 共有 156 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
古镇浮桥
2018/6/20 9:12:20
古镇印象
2018/6/20 1:34:57
古镇打渔人
2018/6/19 18:34:54
古宅记事
2018/6/19 17:05:31
查看: 60 评论: 17 查看: 48 评论: 12 查看: 41 评论: 9 查看: 61 评论: 14
 
荷塘 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
6-20 09:41 赏习力作!问好老师!
6-20 09:41 赏习力作!问好老师!
6-20 09:06 赏习力作!问好老师!
6-20 09:05 赏习力作!问好老师!
6-20 09:04 赏习力作!问好老师!
6-20 09:04 赏习力作!问好老师!
6-20 08:56 赏习力作!问好老师!
6-20 08:45 赏习力作!问好老师!
6-20 08:44 赏习力作!问好老师!
6-20 08:44 赏习力作!问好老师!
荷塘 论坛发言18条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
2-11 10:26 铭城国际
1-22 12:43 淡定为上!!!
1-15 15:26 黄广南老师,晨光晰二位老师,你们好!
1-2 10:33 敬佩之情油然而生!!!
12-30 23:18 西藏
12-30 23:15 西藏
12-30 23:14 西藏
12-30 23:12 西藏
12-30 23:08
12-30 23:08 西藏游记
页面执行时间:121.094毫秒