'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 南塘河 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 南塘河 个人专辑

    模糊检索
南塘河 个人专辑 精确捕捉,留住瞬间

南塘河
-黄金会员-
---------------------------------------------------
摄无定法,影从心生。。。
---------------------------------------------------
注册日期:2007/2/11 18:25:33
来自  :温州
从事工作:退休佬
OICQ:
MSN:
常用器材:Canon5D2
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被98772次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
一瓢海水:老师,您好,雨荷前面的水珠怎么形成的
清心履痕:看老师的作品,是一种高级享受!!!
wghsoft:非常喜欢老师的水墨风格
思雨663:老师好!
忠军:祝春节快乐 羊年吉祥 阖家幸 福
南塘河 在车坛影协收录共有 2256 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
雨后茗岙雾更浓
2018/6/23 10:04:37
夏荷
2018/6/22 11:52:53
洞头洋
2018/6/21 8:12:30
胜村印象
2018/6/20 8:23:32
查看: 44 评论: 11 查看: 312 评论: 53 查看: 130 评论: 32 查看: 118 评论: 34
螳螂在前
2018/6/19 11:42:12
胜村见闻
2018/6/18 9:22:39
哈尼族
2018/6/17 10:41:01
好险啊!
2018/6/16 9:55:38
查看: 248 评论: 54 查看: 113 评论: 27 查看: 313 评论: 50 查看: 91 评论: 19
 
南塘河 共有 2211 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
夏荷
2018/6/22 11:52:53
洞头洋
2018/6/21 8:12:30
胜村印象
2018/6/20 8:23:32
螳螂在前
2018/6/19 11:42:12
查看: 312 评论: 53 查看: 130 评论: 32 查看: 118 评论: 34 查看: 248 评论: 54
 
南塘河 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
6-23 10:13 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
6-23 10:12 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
6-23 10:12 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
6-23 10:11 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
6-23 10:11 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
6-23 10:10 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
6-23 10:10 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
6-23 10:10 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
6-23 10:10 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
6-23 10:09 精彩拍摄, 欣赏学习, 问好老师!
南塘河 论坛发言1条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
9-15 10:42 欣赏+学习!!
页面执行时间:293.945毫秒