'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 同达 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 同达 个人专辑

    模糊检索
同达 个人专辑

同达
-黄金会员-
---------------------------------------------------
安徽省摄影家协会会员
 中国摄影家协会会员

---------------------------------------------------
注册日期:2011/7/30 11:43:49
来自  :安徽省宁国市
从事工作:IT业
OICQ:微信号:TD819122238
MSN:
常用器材:佳能5d mark III
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被30122次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
陈瑞元:同达老师好!
一瓢海水:同达老师好 请问拍这种晚上的广场舞 得怎
tyjz9:当年点评备考
陈瑞元:同达老师好!
湖田耕读:问候!
同达 在车坛影协收录共有 835 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
《峰峦叠嶂》
2018/12/27 13:05:59
《醉美瑶台》
2018/12/25 12:46:34
《仙境黄山》
2018/12/23 21:25:07
《黄山风光》
2018/12/22 20:04:39
查看: 120 评论: 11 查看: 50 评论: 2 查看: 97 评论: 7 查看: 58 评论: 5
《故宫印象》
2018/12/21 21:17:44
《问山不语》
2018/12/20 10:44:13
《京城一角》
2018/12/18 19:16:20
《公园暮色》
2018/12/16 16:59:36
查看: 86 评论: 7 查看: 329 评论: 44 查看: 99 评论: 8 查看: 58 评论: 5
 
同达 共有 662 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
《峰峦叠嶂》
2018/12/27 13:05:59
《仙境黄山》
2018/12/23 21:25:07
《故宫印象》
2018/12/21 21:17:44
《问山不语》
2018/12/20 10:44:13
查看: 120 评论: 11 查看: 97 评论: 7 查看: 86 评论: 7 查看: 329 评论: 44
 
同达 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
11-29 20:36 祝贺!!!
10-26 12:29 祝贺!!!
10-23 14:19 精彩场景!!祝贺!!!
10-21 08:20 精彩呈现!!!老掌柜
10-2 17:22 精彩佳作!!!欣赏!!!!
10-2 17:21 精彩佳作!!!欣赏!!!!
10-2 17:20 精彩佳作!!!欣赏!!!!
10-2 17:20 精彩佳作!!!欣赏!!!!
10-2 17:20 精彩佳作!!!欣赏!!!!
10-2 17:20 精彩佳作!!!欣赏!!!!
同达 论坛发言1条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
6-7 11:53 赵老师一路走好!~~~~ 同达
页面执行时间:179.688毫秒