'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 宁国如一 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 宁国如一 个人专辑

    模糊检索
宁国如一 个人专辑 爱摄影 爱生活

宁国如一
-黄金会员-
---------------------------------------------------
安徽省摄影家协会会员
安徽省书法家协会会员
安徽省妇女书法家协会会员
宣城市妇女书法家协会理事

中级书法考级注册教师,
宁国市小草书画社负责人

---------------------------------------------------
注册日期:2016/11/4 11:29:39
来自  :宁国市小草书画社
从事工作:书画培训
OICQ:
MSN:
常用器材:尼康
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被30831次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
宁国如一 在车坛影协收录共有 410 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
初见黄河水
2019/1/22 11:05:00
肖像
2019/1/18 8:28:55
大油纸伞
2019/1/17 12:59:52
油纸伞
2019/1/17 9:32:33
查看: 30 评论: 6 查看: 130 评论: 28 查看: 41 评论: 6 查看: 112 评论: 28
山涧溪流
2019/1/14 9:17:58
装运工
2019/1/10 11:37:01
装运工
2019/1/9 8:26:08
徽墨制作---熬胶
2019/1/8 9:29:36
查看: 118 评论: 25 查看: 72 评论: 8 查看: 198 评论: 47 查看: 144 评论: 30
 
宁国如一 共有 393 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
肖像
2019/1/18 8:28:55
大油纸伞
2019/1/17 12:59:52
油纸伞
2019/1/17 9:32:33
山涧溪流
2019/1/14 9:17:58
查看: 130 评论: 28 查看: 41 评论: 6 查看: 112 评论: 28 查看: 118 评论: 25
 
宁国如一 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
1-22 13:57 好片片! 学习老师佳
1-22 13:56 好片片! 学习老师佳
1-22 13:55 好片片! 学习老师佳
1-22 13:55 好片片! 学习老师佳
1-22 13:54 好片片! 学习老师佳
1-22 13:53 好片片! 学习老师佳
1-22 13:53 好片片! 学习老师佳
1-22 13:52 好片片! 学习老师佳
1-22 13:52 好片片! 学习老师佳
1-22 13:51 好片片! 学习老师佳
宁国如一 论坛发言0条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
页面执行时间:140.625毫秒